Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις

Ο Πελάτης υποχρεώνεται να μην χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο σε αντίφαση με τους ακόλουθους κανόνες χρήσης:

 • Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντίφαση με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία που αναφέρεται στην κυκλοφόρηση στους δημόσιους δρόμους. Στην περίπτωση στην οποία ο ιδιοκτήτης αναγκάζεται να πληρώσει πρόστιμα, ως αποτέλεσμα της μη τήρησης αυτής της υποχρέωσης, αυτά θα ξανατιμολογηθούν στον Πελάτη, ο οποίος υποχρεώνεται να τα πληρώσει σε 15 μέρες από την ημέρα τιμολόγησης.
 • Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των επιβατών ή των εμπορευμάτων με αμοιβή.
 • Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παράνομη μεταφορά των επιβατών ή των εμπορευμάτων.
 • Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαθήματα οδήγησης.
 • Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντίφαση με τις οδηγίες χρήσης από τον παραγωγό του.
 • Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να οδηγηθεί από κανέναν άλλο εκτός από το πρόσωπο που υπέγραψε το παρόν συμβόλαιο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που αναφέρεται στο συμβόλαιο ενοικίασης.
 • Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρυμούλκηση άλλου αυτοκινήτου ή αντικειμένου χωρίς τη γραπτή έγκριση του ιδιοκτήτη.
 • Δεν επιτρέπεται στον οδηγό του αυτοκινήτου να οδηγήσει εάν βρίσκεται κάτω από την επιρροή αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλης ουσίας η οποία θα μπορούσε να εξασθενήσει την ταχύτητα αντίδρασης ή την συναίσθησή του.
 • Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να διορθωθεί οπουδήποτε, παρά σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο αυτοκινήτων και συστημένο από τον ιδιοκτήτη.
 • Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαγωνισμούς, αγώνες ή δοκιμαστικά για τον έλεγχο των επιδόσεων του αυτοκινήτου.
 • Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να μείνει ακλείδωτο, με τα παράθυρα ή θύρες ανοιχτά, με τα κλειδιά στη μίζα.
 • Ο Πελάτης υποχρεώνεται να παραδώσει το αυτοκίνητο στον ιδιοκτήτη με την ίδια ποσότητα καύσιμου που υπήρχε στη δεξαμενή του αυτοκινήτου στην παραλαβή.
 • Εάν το αυτοκίνητο παθαίνει ζημιά εξαιτίας ελλαττωματικής χρήσης, ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να τιμολογήσει στον Πελάτη την αναφερόμενη ζημιά και τις ημερες ακινοιτοποιησης του οχηματος μεχρι την επισκευη του.
 • Ο Πελάτης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πουλήσει, να ενοικιάσει ή να εγγυήσει με το αυτοκίνητο που αποτελεί το αντικείμενο αυτού του συμβολαίου. Το ενοικιασμένο αυτοκίνητο δεν μπορεί να βγει από τη Σέριφο.


Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΛΞΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.

Το αυτοκίνητο παρεδόθει στον Πελάτη σε καλή κατάσταση. Ο Πελάτης έλεγξε την κατάσταση του αυτοκινήτου πριν την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου και το βρήκε σε καλή κατάσταση. Οποιοδήποτε παράπονο σχετικά στην κατάσταση του αυτοκινήτου παρουσιαστεί την ώρα που ενοικιάζεται το αυτοκίνητο θα γραφτεί στο πρακτικό που επισυνάπτεται στο συμβόλαιο. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το αυτοκίνητο σε καλή κατάσταση και μαζί με όλα τα αξεσουάρ και το σχετικό εξοπλισμό την ημερομηνία και την ώρα αναφερόμενα στο παρόν συμβόλαιο. Οποιαδήποτε καθυστέρηση η οποία ξεπερνάει τις 3 ώρες θα ανακοινωθεί στην Αστυνομία σαν κλοπή, εάν ο ιδιοκτήτης δεν ενημερώνεται τηλεφωνικά από τον Πελάτη προηγουμένως.


Η τιμή μίσθωσης και επίσης η κατάθεση – εγγύηση υπολογίζονται με βάση τις ανακοινωμένες τιμές και πληρώνονται στην παραλαβή του αυτοκινήτου.
Η πληρωμή που έγινε την ώρα ενοικίασης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί για την ανανέωση της περιόδου ενοικίασης.
Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να ανανεώσει την περίοδο ενοικίασης, πρέπει να έχει πάρει προηγουμένως την γραπτή έγκριση του ιδιοκτήτη. Ο Πελάτης υποχρεώνεται επίσης να πληρώσει προκαταβολικά οποιαδήποτε ανανέωση του παρόντος συμβολαίου. Οι πληρωμές γίνονται με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα (VISA, American Express, MasterCard) σε ευρώ.
Το μηχανέλαιο, η συντήρηση του αυτοκινήτου, το Φ.Π.Α. και R.C.A. ( η Ασφάλεια της Κοινωνικής Ευθύνης του Αυτοκινήτου) περιλαμβάνονται στην τιμή της ενοικίασης. Το καύσιμο δεν περιλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει στον ιδιοκτήτη τα εξής:

 • Το χρόνο μίσθωσης αυτοκινήτου ο οποίος εμφανίζεται στο παρόν συμβόλαιο. Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης είναι 24 ώρες. Αν αργήσει πάνω από 2 ώρες, ο Πελάτης επιβαρύνεται για μία ολόκληρη μέρα, σύμφωνα με την αναφερόμενη τιμή.
 • Οποιοδήποτε πρόστιμο ή φόρος που έλαβε ο Πελάτης ή πρόκειται να λάβει για την παραβίαση κανόνων οδήγησης ή για παράνομο παρκάρισμα τη διάρκεια του παρόντος συμβολαίου.
 • Στην περίπτωση που τα κλειδιά ή τα έγγραφα του αυτοκινήτου χάνονται, θα πληρωθεί ένα ποσό των 200€.Κατά την παράδοση του αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας από την εταιρεία στον ενοικιαστή, ο ενοικιαστής οφείλει να προσκομίσει στοιχεία πιστωτικής κάρτας του. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του πελάτη θα είναι αναπόσπαστο στοιχείο του αντιγράφου του συμβολαίου μίσθωσης που παραμένει στο γραφείο της εταιρείας για όλη την διάρκεια της μίσθωσης. Η πιστωτική κάρτα του πελάτη θα χρεωθεί το κόστος της οποιαδήποτε ζημίας προκληθεί από τον πελάτη και δεν καλύπτει η ασφάλεια του αυτοκινήτου ( Δείτε παράρτημα ΑΣΦΆΛΕΙΑ). Το κόστος της ζημίας θα είναι σύμφωνο με την εκτίμηση ενός εξουσιοδοτημένου συνεργείου αυτοκινήτων.Η ασφάλεια ισχύει μόνο εντός Ελλάδος.

Η ΚΡΙΝΑΣ Α.Ε. παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο στα πρόσωπα εκείνα που με την άδεια της χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο με ασφαλιστήριο συμβόλαιο που οι όροι του ελέγχθηκαν από τον μισθωτή και έγιναν αποδεκτοί από αυτόν. Ο μισθωτής, οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί και άλλοι λοιποί επιβάτες του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται με ασφάλεια επιβαινόντων. Οι αποσκευές και τα υπόλοιπα αντικείμενα που αποτελούν ιδιοκτησία του μισθωτή ή του εξουσιοδοτημένου οδηγού και των λοιπών επιβατών του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται ασφαλιστικώς και η ΚΡΙΝΑΣ ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά κ.λπ. αυτών.


Ο Πελάτης έχει την οικονομική ευθύνη απέναντι στο όχημα της εταιρείας, σε περίπτωση ατυχήματος, απαλλαγή ευθύνης (CDW ), με ποσό ευθύνης του ενοικιαστή στα, 450 € για την Κατηγορία (A) & Κατηγορία (B), 600 € για την Κατηγορία (C) & Κατηγορία (D),  900 € για την Κατηγορία (Ja) & Κατηγορία (Jd). Εαν ο πελατης επιθυμει την Πλήρη Απαλλαγή Ευθύνης (FDW), δηλαδη ποσό ευθύνης του ενοικιαστή 0 €, θα καταβάλλει ημερησίως το ποσό των, 9 € για την Κατηγορία (A) & Κατηγορία (B), 15 € για την Κατηγορία (C) & Κατηγορία (D),  25 € για την Κατηγορία (Ja) & Κατηγορία (Jd). Παρεχεται Δωρεαν Προστασία από Κλοπή. Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται ζημιές που έχουν προκληθεί στα ελαστικά ή στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, στους καθρεπτες πορειας του αυτοκινητου και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Επίσης οι παραπάνω καλύψεις δεν έχουν καμία ισχύ σε περίπτωση που έχει διαπραχθεί παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή αν ο οδηγός έχει συλληφθεί κάτω από την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.


Ο Πελάτης υποχρεώνεται να πληρώσει όλα τα έξοδα για:

 • Βλάβες που είναι αποτέλεσμα της λανθασμένης χρήσης του ενοικιασμένου αυτοκινήτου, ακόμα και της μηχανής, του συμπλέκτη ή του κιβωτίου ταχυτήτων.
 • Βλάβες που συνέβησαν σε οποιοδήποτε κομμάτι του αυτοκινήτου εξαιτίας μη τήρησης των κανόνων προληπτικής οδήγησης ή της παραβίασης των κανόνων οδήγησης.
 • Βλάβες που εμφανίζονται την περίοδο του συμβολαίου σε οποιοδήποτε κομμάτι του αυτοκινήτου και οι οποίες έγιναν εξαιτίας αμέλειας του Πελάτη ή οποιουδήποτε προσώπου που τον συνοδεύει.
 • Οποιαδήποτε βλάβη που έγινε ως αποτέλεσμα χρήσης του αυτοκινήτου σε αγώνες ή για οποιαδήποτε δραστηριότητα που παραβιάζει τους κανόνες χρήσης που περιεγράφηκαν στο παρόν συμβόλαιο.
 • Βλάβες που έγιναν ως αποτέλεσμα ενός ατυχήματος για το οποίο είναι ένοχος ο οδηγός του ενοικιασμένου αυτοκινήτου ή αν αυτός βρέθηκε κάτω από την επιρροή του αλκοόλ, φαρμάκων, ναρκωτικών ή άλλης ουσίας η οποία θα μπορούσε να εξασθενεί την ταχύτητα αντίδρασης ή συναίσθησής του.
 • Κλοπή ή απόπειρα κλοπής εάν δεν επιβεβαιώνεται από την Αστυνομία ή Αστυνομία δεν έλαβε μήνυση που να αφορά το ατύχημα. Ο ιδιοκτήτης δεν έχει καμία υποχρέωση για τα ατυχήματα που μπορούν να τραυματίσουν τρίτους, ούτε για τις βλάβες που προκάλεσε ο Πελάτης τη διάρκεια της ενοικίασης, και αν ο Πελάτης έδωσε λανθασμένα προσωπικά στοιχεία, λανθασμένη διεύθυνση ή πλαστή άδεια οδήγησης. Ο ιδιοκτήτης δεν έχει καμία υποχρέωση προς τρίτους για οποιαδήποτε ζημιά που προκάλεσε ο Πελάτης την περίοδο του παρόντος συμβολαίου. Στην περίπτωση στην οποία, ως συνέπεια της χρήσης του αυτοκινήτου που αποτελεί αντικείμενο αυτού του συμβολαίου, ο ιδιοκτήτης υποχρεώνεται σε κάτι, ο Πελάτης θα τον απαλλάσσει από οποιαδήποτε υποχρέωση. Ο ιδιοκτήτης δεν είναι υπεύθυνος για το χάσιμο, την κλοπή ή τη ζημιά των αγαθών που ανήκουν στον Πελάτη ή στους συνοδούς του και υπήρχαν στο αυτοκίνητο.


Στην περίπτωση ατυχήματος ή κλοπής, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να:
 • Αποκτήσει τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των πλευρών που συμμετείχαν στο ατύχημα
 • Αποκτήσει φωτοτυπία της ταυτότητας / του διαβατηρίου, της άδειας οδήγησης, του πιστοποιητικού και της ασφάλειας της άλλης πλευράς που συμμετείχε στο ατύχημα.
 • Αποκτήσει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του οποιουδήποτε αυτόπτη μάρτυρα.
 • Μην εγκαταλείπει το αυτοκίνητο ανασφάλιστο.
 • Πληροφορεί άμεσα την Αστυνομία εάν έγινε ατύχημα, πυρκαγιά, κλοπή ή απόπειρα κλοπής, αν και η ζημιά είναι μόνο μερική.
 • Αποκτήσει τα Πρακτικά της Αστυνομίας μαζί με το αλκοτέστ. (Τα πρακτικά πρέπει να αναφέρουν, σε περίπτωση ατυχήματος, αν ο οδηγός οδηγούσε ή όχι κάτω από την επιρροή του αλκοόλ)
 • Αποκτήσει το δεύτερο παράρτημα από την Αστυνομία για την ασφαλιστική εταιρεία.
 • Να αποκτήσει από την Αστυνομία την άδεια επανόρθωσης.

Ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε άλλος οδηγός ο οποίος έχει το δικαίωμα να οδηγήσει το ενοικιασμένο αυτοκίνητο, σύμφωνα με το παρόν συμβόλαιο, είναι υπεύθυνοι αστικά και ποινικά για οποιαδήποτε παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας την περίοδο του παρόντος συμβολαίου. Αρμόδια προς επίλυση κάθε διαφοράς τυγχάνουν τα δικαστήρια Αθηνών. Εφαρμοστέο δίκαιο προς επίλυση πάσης φύσεως διαφοράς είναι το Ελληνικό.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ


 • Ο επισκέπτης θα χρεωθεί 30% της συνολικής τιμής εάν ακυρώσει εντός 42 ημερών πριν την παραλαβή του οχήματος, για τις περιόδους, από 01 Μαΐου έως 30 Ιουνίου και από 31
  Αυγούστου έως 31 Οκτωβρίου.

 • Ο επισκέπτης θα χρεωθεί 30% της συνολικής τιμής εάν ακυρώσει εντός 60 ημερών πριν την παραλαβή του οχήματος, για τις περιόδους, από 01 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

 • Για την επιβεβαίωση της κράτησης δεν απαιτείται προκαταβολή.Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;
ΝΑΙ ΟΧΙ