Στο λιμάνι της Σερίφου σας περιμένει ενοικιαζόμενο Αυτοκίνητο, Μηχανάκι ή Quad

Κανόνες χρησιμοποίησης οχήματος

Ο Πελάτης υποχρεώνεται να μην χρησιμοποιήσει το όχημα σε αντίφαση με τους ακόλουθες κανόνες χρήσης:
 • Το όχημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντίφαση με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία που αναφέρεται στην κυκλοφόρηση στους δημόσιους δρόμους. Στην περίπτωση στην οποία ο Ιδιοκτήτης αναγκάζεται να πληρώσει πρόσθιμα, ως αποτέλεσμα της μη τήρησης αυτής της υποχρέωσης, αυτά θα ξανατιμολογηθούν στον Πελάτη, ο οποίος υποχρεώνεται να τα πληρώσει σε 15 μέρες από την ημέρα τημολόγησης.
 • Το όχημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των επιβάτων ή των εμπορευμάτων με αμοιβή.
 • Το όχημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη παράνομη μεταφορά των επιβάτων ή των εμπορευμάτων.
 • Το όχημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαθήματα οδήγησης.
 • Το όχημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντίφαση με τις οδηγίες χρήσης από τον παραγωγό του.
 • Το όχημα δεν μπορεί να οδηγηθεί από κανέναν άλλο εκτός από το πρόσωπο που υπέγραψε το παρόν συμβόλαιο ή από οποιδήποτε άλλο πρόσωπο που αναφέρεται στο συμβόλαιο ενοικίασης.
 • Το όχημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ρυμούλκηση άλλου αυτοκινήτου ή αντικειμένου χωρίς την γραπτή έγκριση του Ιδιοκτήτη.
 • Δεν επιτρέπεται στον οδηγό του αυτοκινήτου να οδηγήσει έαν βρίσκεται κάτω από την επιρροή του αλκοόλ, των ναρκοτικών ή άλλης ουσίας η οποία θα μπορούσε να εξασθενεί την ταχύτητα αντίδρασής ή την συναίσθηση του.
 • Το όχημα δεν μπορεί να διορθωθεί οπουδήποτε, παρά σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο αυτοκινήτων και συστημένο από τον Ιδιοκτήτη.
 • Το όχημα δεν μπορεί να χρησιμποποιηθεί σε διαγωνισμούς, αγώνες ή δοκιμαστικά για τον έλεγχο των επιδόσεων του αυτοκινήτου.
 • Το όχημα δεν μπορεί να μείνει ακλείδωτο, με τα παράθυρα ή θύρες ανοιχτά, με τα κλειδιά στη μίζα.
 • Ο Πελάτης υποχρεώνεται να παραδόσει το όχημα στον Ιδιοκτήτη με την ίδια ποσότητα καυσίματος που υπήρχε στη δεξασμενή του οχήματος στην παραλαβή.
 • Εάν το όχημα παθαίνει ζημιά εξαιτίας ελλατωματικής χρήσης, ο Ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να τημολογήσει στον Πελάτη την αναφερόμενη ζημιά.
 • Ο πελάτης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πουλήσει, να ενοικιάσει ή να εγγυήσει με το όχημα που αποτελεί το αντικείμενο αυτού του συμβολαίου.
 • Το ενοικιασμένο όχημα δεν μπορεί να βγει από τη Σέριφο.
Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΛΞΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.